PoslatSMS.sk

Posielanie SMS zadarmo do všetkých sietí v rámci Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie a Poľska.


Úvod » Ochrana osobných údajov


Registrácia

Pre využívanie rozšírených služieb portálu PoslatSMS.sk je potrebná registrácia. Počas registrácie musí používateľ najprv vyplniť registračný formulár. Pri registrácii je užívateľ povinný uvádzať svoje pravé kontaktné informácie (telefónne číslo a e-mail). Telefónne číslo ani e-mail nie sú ďalej nijako spracovávané. Nie je dovolené registrovať účet na telefónne číslo, ktoré nepatrí danému užívateľovi!


Aktivácia účtu

Aby ste mohli začať používať Váš účet, je potrebné ho najprv aktivovať. Preto je nevyhnutné poskytnúť Vaše mobilné číslo, na ktoré Vám bude odoslaný overovací kód a taktiež e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude odoslané vygenerované nové heslo v prípade jeho zabudnutia. Bez overenia účtu nebude možné tento používať. Ak aktivácia účtu neprebehne do jedného dňa od registrácie, bude po tejto dobe Váš účet automaticky zrušený.


Cookies

Cookies je súbor dát uložených na pevnom disku užívateľa obsahujúci informácie o užívateľovi. Použitie cookies nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi na našej stránke. Akonáhle užívateľ ukončí prehliadanie stránky, cookies jednoducho ukončí.

Bližšie informácie o používaní cookies nájdete v sekcii Zásady používania cookies.


Log súbory

IP adresy používame pre analýzu trendov, správu webu, monitorovanie pohybu užívateľov a zhromažďovanie demografických informácií. IP adresy nie sú spojené s osobnými identifikačnými údajmi.


Zhromažďovanie a používanie informácií

Osobné údaje a iné dôverné informácie užívateľa, poskytnuté na stránke www.PoslatSMS.sk prostredníctvom registračného formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej Služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Tieto informácie využívame len pre našu potrebu.


Dodržiavanie zákonov a žiadosti orgánov činných v trestnom konaní (kontaktovať na )

Stranám mimo PoslatSMS.sk môžeme zverejniť informácie o Vás, ktoré zbierame, ak sme v dobrej viere presvedčení, že odhalenie je odôvodnene potrebné pre:

  1. súlad so zákonom, vyhláškou alebo právnou požiadavkou,
  2. ochrániť bezpečnosť ktorejkoľvek osoby pred smrťou alebo vážnym poranením,
  3. zabránenie podvodu alebo zneužitiu PoslatSMS.sk alebo jeho užívateľov,
  4. ochrániť vlastnícke práva PoslatSMS.sk.

PoslatSMS.sk nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté s využitím SMS správ, vrátane straty informácií v súvislosti so zlyhaním poskytovateľa služieb.

Používaním stránky PoslatSMS.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OKViac info